Aspectos importantes sobre a compra e venda de ascendente para descendente